Reading progress indicator
March 15, 2023

Mikkeller Launches Two AI-Generated Beers to Challenge the Limits of Brewing

🤖 DANISH VERSION BELOW 🤖

Mikkeller, the renowned Danish craft beer company, is proud to announce the launch of two new beers entirely created by artificial intelligence (AI). The two beers, a West Coast IPA named *West Coast IPA Warriors** and a pilsner called Pilsnerful Pursuit, were developed with cutting-edge AI algorithms and will be available exclusively at Mikkeller retail locations starting March 16th.*


This groundbreaking project aims to explore the question of whether machines can create beer recipes that match the quality of human-made beers. The two AI-generated beers were developed using an algorithm that analyzed a vast amount of data on existing beers, including flavor profiles, ingredients, and brewing methods. The algorithm then used this data to generate new, unique recipes.

"We're thrilled to be launching these two beers that represent the future of brewing," said Mikkel Bjergsø, Mikkeller's founder. "We're always looking for new ways to push the boundaries of what's possible in brewing, and AI is an exciting tool that allows us to do just that."


None


Competes with the best beers

While some beer purists may be skeptical of the idea of AI-generated beers, Mikkeller is confident that these beers will exceed expectations. "We put these beers through rigorous taste-testing and quality control measures, and we're confident that they'll stand up against the best beers made by humans," said Bjergsø.

Mikkeller will continue to explore the possibilities of AI in brewing, but with the caveat that all AI-generated beers will be developed under the supervision and sense checking of human brewers.

"AI is a powerful tool, but it's no replacement for the creativity and expertise of human brewers," said Bjergsø. "We'll continue to use AI to explore new flavor combinations and brewing techniques, but we'll always rely on human brewers to ensure that our beers meet the highest standards of quality."


None


Both West Coast IPA Warriors and Pilsnerful Pursuit will be available exclusively at Mikkeller retail locations starting March 16th. Don't miss your chance to be among the first to taste these groundbreaking beers!


NOTE: THE PRESS RELEASE WAS WRITTEN BY ChatGPT


None


Mikkeller afprøver grænser med to AI-genererede øl


Mikkeller, den anerkendte danske bryggeri-virksomhed, er stolte af at kunne annoncere lanceringen af to nye øl, der udelukkende er skabt af kunstig intelligens (AI). De to øl, en West Coast IPA ved navn *West Coast IPA Warriors** og en pilsner kaldet Pilsnerful Pursuit, er blevet udviklet med banebrydende AI-algoritmer og vil udelukkende være tilgængelige på Mikkellers barer og restauranter fra den 16. marts.*


Det banebrydende projekt har til formål at undersøge spørgsmålet, hvorvidt maskiner kan skabe ølopskrifter, der matcher kvaliteten af menneskeskabte øl. De to AI-genererede øl er blevet udviklet ved hjælp af en algoritme, der har analyseret en stor mængde data om eksisterende øl, herunder smagsprofiler, ingredienser og brygningsmetoder. Algoritmen brugte derefter disse data til at generere nye, unikke opskrifter.

“Vi er begejstrede for at lancere disse to øl, der repræsenterer fremtidens brygning,” siger Mikkel Bjergsø, Mikkellers grundlægger og administrerende direktør.“Vi leder altid efter nye måder at skubbe grænserne for, hvad der er muligt inden for brygning, og AI er et spændende værktøj, der giver os mulighed for at gøre netop det.”


None


Måler sig med de bedste øl

Mens nogle ølpurister kan være skeptiske over for ideen om AI-genererede øl, er Mikkeller overbevist om, at disse øl vil overgå forventningerne.“Vi tester selvfølgelig smagen og udfører kvalitetskontrol, og vi er ret sikre på, at de vil kunne måle sig med de bedste øl lavet af mennesker,” forklarer Bjergsø.

Mikkeller fortsætter med at udforske mulighederne for AI i brygning, men med det forbehold, at alle AI-genererede øl vil blive udviklet under supervision af menneskelige bryggere.“AI er et stærkt værktøj, men det er ikke en erstatning for menneskelige bryggeres kreativitet og ekspertise,” siger Bjergsø.

“Vi vil fortsætte med at bruge kunstig intelligens til at udforske nye smagskombinationer og brygteknikker, men vi vil læne os op af menneskelige bryggere for at sikre, at vores øl lever op til de højeste kvalitetsstandarder.”

Både West Coast IPA Warriors og Pilsnerful Pursuit vil eksklusivt være tilgængelige på Mikkellers barer og restauranter internationalt fra den 16. marts. Gå ikke glip af din chance for at være blandt de første til at smage disse banebrydende øl!


OBS: DENNE PRESSEMEDDELELSE ER SKREVET AF CHATGPT

To continue, please confirm your year of birth: