Reading progress indicator
January 28, 2021

Mikkeller leverer ølsmagninger til arbejdspladsen

Pep fredagsbaren op med en helt særlig øloplevelse. Mikkeller kan skræddersy lige præcis den ølsmagning, der giver mening for jer. (ENGLISH VERSION BELOW)

Som pionær på den europæiske mikrobrygscene har Mikkeller efterhånden rigtig mange års erfaring med ølsmagninger, og på grund af bryggeriets spændvidde – både når det gælder videnskab og opfindsomhed - har vi mulighed for at sammensætte ølsmagningen ud fra et meget bredt og varieret udvalg af øl og ølstile krydret med spændende fortællinger og en enorm viden om emnet.


None


Ølsmagningen kan tage udgangspunkt i en nichepræget ølstil for dedikerede ølentusiaster, eller den kan præsentere novicer for en række helt forskellige øltyper.

Den kan også tage afsæt i et tema, så man for eksempel kan komme med på en fortælling i korridorerne mellem fadlagringstønderne på Mikkellers bryggeri Baghaven på Refshaleøen eller Warpigs i Københavns Kødby, hvor den intense duft af humle og malt blandes med lyden af tung metal og røgduften fra den texanske barbeque.


Pictures of the vibe at the two different Mikkeller locations, Warpigs and Mikkeller Baghaven


Mikkeller laver også alkoholfri ølsmagninger. Som frontløber inden for udviklingen af alkoholfri øl, har vi en bredt udbud indenfor den genre, som er en af de største tendenser på den internationale ølscene i øjeblikket.


A selection of Mikkeller's non alcoholic beer range


Kontakt os for en snak om, hvad I kan tænke jer og et tilbud via tasting@mikkeller.dk

*Vi håndterer alt logistikken. *


See more

None


Mikkeller delivers beer tastings to the workplace & the friends

Pep up the Friday bar in the meeting room with a very special beer experience, or help us pair some great beer to some food. Mikkeller can tailor exactly the beer tasting that makes sense to you.

As a pioneer in the European microbrewery scene, Mikkeller has many years of experience with beer tastings, and due to the brewery's range - both in terms of science and ingenuity - we have the opportunity to compose the beer tasting based on a very wide and varied repertoire of beers and beer styles spiced with storytelling and an enormous knowledge of the subject.


None


The beer tasting can take a nerdy starting point in a niche beer style for dedicated beer enthusiasts, or it can present novices to a number of completely different types of beer.

Mikkeller also makes non-alcoholic beer tastings. As a frontrunner in the development of non-alcoholic beer, we have a wide range within the genre, which is one of the biggest trends on the international beer scene at the moment.


None


Last but not least, we have the opportunity to add other entertaining elements to the tasting. How does magic tricks from our very own staff magician Magic Malmstrøm sound?

Contact us for a chat about what you would like and an offer via tasting@mikkeller.dk

We handle all logistics.


See more